Để tự do tài chính – đơn giản bạn chỉ cần làm tốt 03 việc này

Khi đi thiền Vipassana, một điều mình rất tâm đắc đó là các bài giảng của Đức Phật người mà 2500 năm về trước đã đạt được sự giác ngộ và giải thoát hoàn toàn.

Và nói đến con đường giải thoát, nhiều người nghĩ rằng nó rất cao siêu, phức tạp.

Nhưng thực ra, theo Đức Phật thì nó rất đơn giản, rất dễ thực hiện. Và Pháp mà ngài chỉ ra chỉ đơn giản 03 bước:

1. Ngưng không làm điều xấu (không làm cho hạt giống xấu nảy sinh)

2. Tập trung làm điều tốt (tích lũy năng lượng – phẩm hạnh để đủ sức mạnh vượt qua giới hạn của tự nhiên)

3. Thanh lọc tâm (để loại bỏ những hạt giống xấu tồn kho trong quá khứ)

Mình có liên tưởng và áp dụng 3 điều này trong làm giàu:

1. Ngưng không mắc nợ thêm

2. Tạo ra nhiều giá trị hơn cho người khác

3. Thanh toán dần những khoản tiền nợ trong quá khứ.

Áp dụng điều này thì sau một thời gian bạn sẽ đạt được tự do hoàn toàn về tài chính.

About the Author Ngoc Nguyen Quang

Leave a Comment:

2 comments
thông says 20 July, 2016

Hay đơn giản mà hiểu quả.

Reply
Chu Du Bốn Mùa says 27 July, 2016

Sâu sắc quá đại ca ơi

Reply
Add Your Reply