04 việc cần làm để gia tăng chánh Định

Hôm nay mình muốn chia sẻ về 04 việc đơn giản nhưng rất mạnh mẽ để giúp cho chúng ta gia tăng chánh Định trên hành trình đi đến thành công.

  1. Ngưng không làm những việc xấu
  2. Phòng ngừa không cho việc xấu phát sinh
  3. Nhận diện ra những phẩm hạnh của mình để nuôi dưỡng nhưng không ngã mạn với những sở trường đó
  4. Xác định những phẩm hạnh mình chưa có để bổ xung.

Có như vậy thì mỗi ngày chúng ta sẽ mỗi tiến lên và làm tròn đầy những phẩm hạnh của mình.

Khi những phẩm hạnh đã được tròn đầy, thành công sẽ tự đến như một điều tất yếu.

 

About the Author Ngoc Nguyen Quang

Leave a Comment: