Nguyễn Phúc Quang Ngọc là ai?

Tôi xuất thân từ một người làm khí tượng. Trước đó tôi không biết gì về kinh doanh, không quan tâm một chút nào đến việc kiếm tiền.

Tuy nhiên, sau một quyết định tôi đã học để thay đổi cuộc sống của mình và giúp hơn 20,000 người thay đổi cuộc sống của họ về tài chính và mối quan hệ thông qua các chương trình đào tạo.

Các kiến thức tôi chia sẻ dựa trên những gì tôi trải nghiệm về quản lý tài chính cá nhân. Những chiến lược đúc rút từ trải nghiệm kinh doanh và các giải pháp công nghệ mà tôi đã phải mất nhiều năm trời để trải nghiệm và tìm ra công thức hiệu quả.

Cho đến nay tôi cũng đã mang hơn 10 cuốn sách giá trị về kinh doanh đến cho hàng chục nghìn cá nhân và tổ chức.

Tôi cũng tự xây dựng mô hình Marketing Bão và đưa giải pháp Marketing Automation số #1 thế giới là Infusionsoft về Việt Nam và giúp các doanh nghiệp tự động hoá hoạt động kinh doanh của họ.

Thành công đến với tôi là kết quả của một quá trình tôi học hỏi và hành động, và tôi tin rằng bạn cũng có thể làm được.

Nguyễn Phúc Quang Ngọc – CEO Thiên Minh Book

Những đầu sách do chúng tôi phát hành

Làm việc để đưa giải pháp  Infusionsoft về Việt Nam

Học hỏi từ những người thành công để trau dồi kiến thức của bản thân.