Bạn sẽ tìm thấy Hạnh Phúc sau khi đọc bài viết này

Bạn có đang đi tìm “Hạnh Phúc” không? Bạn có nghe nói đến hạnh phúc rất nhiều nhưng thực sự không biết Hạnh Phúc là gì không? Và nếu không biết hạnh phúc là gì thì làm sao có thể tìm được Hạnh Phúc, có được hạnh phúc. Ngày hôm qua khi đọc cuốn “Bồ Tát Hạnh” tôi bỗng nghĩ đến điều này và theo cách mình hiểu thì từ trước đến giờ mình (tôi, có thể cả bạn nữa) hiểu sai về Hạnh Phúc. Nhiều người cho rằng Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc và chúng ta … Continue reading Bạn sẽ tìm thấy Hạnh Phúc sau khi đọc bài viết này