Cả buổi chiều ngồi thiết kế PHỄU FREE PLUS SHIPPING

Công thức FREE PLUS SHIPPING là một công thức rất hiệu quả cho việc Thu thập LEAD và QUALIFIED chất lượng khách hàng đồng thời CONVERT trạng thái từ Tiềm năng sang BUYER.

Công thức này được nhiều chuyên gia Internet Marketing sử dụng và được cụ thể hoá trong mục hệ thống các PHỄU của Bí Mật Dotcom

Mình có thấy công thức này được áp dụng nhiều nhưng NỘI TÌNH ngoài việc hiển thị trên bề mặt như là website thì nó thể hiện như nào trong hệ thống và làm thế nào để GIẢM THIỂU các thất thoát hệ thống và tối đa hoá được kết quả.

Sau 01 buổi chiều ngồi tư duy cuối cùng cũng ra được Cấu Trúc này. Vẫn chưa hoàn thiện và cần bổ sung thêm.

anh-chup-man-hinh-2016-11-26-luc-17-45-06

About the Author Ngoc Nguyen Quang

Leave a Comment: