Cầu được ước thấy – (câu chuyện về sự màu nhiệm của Luật Hấp Dẫn mới xảy ra tức thì).

Cầu được ước thấy – (câu chuyện về sự màu nhiệm của Luật Hấp Dẫn mới xảy ra tức thì).
 
Một bạn trong công ty mình có vợ mang bầu và bác sĩ dự sinh là cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 dương. Tuy nhiên, năm nay có một điều đặc biệt đó là tháng 2 có 29 ngày (đúng ngày hôm nay). Và nếu ai sinh vào ngày này thì phải đến 4 năm sau mới xuất hiện lại ngày 29/2 – nghĩa là phải 4 năm mới tổ chức sinh nhật một lần.
 
Và 2 vợ chồng cứ lo lắng, lỡ sinh vào ngày này thì con mình phải 4 năm mới được làm sinh nhật nên cứ sợ, lo, cầu mong sinh tránh ngày này ra. Tối qua mình qua nhà thăm thấy 2 vợ chồng vẫn lo lắng, còn 1 ngày nữa thôi, cố cho qua ngày hôm nay.
 
Tuy nhiên, sáng nay lên cty mình thấy có email gửi báo tin: Vợ e có dấu hiệu, e đã đưa đi bệnh viện rồi bác sĩ đã giữ lại……..
 
Khả năng là bé sẽ chào đời ngày hôm nay 🙂 và nếu thế thì đúng theo luật hấp dẫn, dù bạn muốn hay không muốn điều đó xảy ra nhưng nếu bạn nhắc đến nó, vũ trụ sẽ gửi điều đó đến với bạn.
 
P.S Hãy tập trung vào điều bạn thực sự muốn, đừng tập trung vào điều bạn không muốn.
 
Cheers, một ngày mới tốt lành.

About the Author Ngoc Nguyen Quang

Leave a Comment: