Làm giàu cần phải tận tụy và sâu sát

Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ một điều quan trọng mà tôi nhận thấy là chìa khóa trong quá trình làm giàu đó là sự Tận tụy và sự Sâu sát. Tại sao tôi lại đề cập đến điều này, bởi khi ta làm việc đặc biệt là làm giàu thì chúng ta sẽ không chỉ làm việc một mình mà còn làm việc chung với những người khác nữa.

Với riêng cá nhân, mình phải tận tụy với công việc của mình – các cụ nói cần phải “chăm chỉ” tôi cho rằng điều này là đúng, bởi khi chúng ta gắn liền với công việc một thời gian đủ dài với thái độ tận tụy thì chúng ta sẽ rút ra được rất nhiều bài học. Nhiều người nói không có kinh nghiệm, phải nếu không làm thì sao có kinh nghiệm được. Mà nếu làm mà hời hợt, không tận tụy thì cũng không thể rút ra được kinh nghiệm gì từ đó được. Do đó, đã đụng đến việc – dù là việc gì, dù là của ai thì cũng phải chuyên tâm làm một cách trọn vẹn. Khi đó mình sẽ có được bài học vô giá rút ra từ trải nghiệm đó.

Và nói về sự sâu sát, đây là thái độ cần thiết trong quá trình làm việc theo nhóm. Khi đã giao việc gì cho ai thì phải sâu sát với người đó, đảm bảo mọi thứ được triển khai đúng yêu cầu. Ở đây, mình không nói về việc là khó khăn, không tin tưởng người khác mà thái độ cần phải là nhiệt tình, tận tâm và bám sát với tình hình thực tế. Rất nhiều người phân công việc cho người khác rồi bỏ lơ, không quan tâm đến người khác làm như thế nào, có hiệu quả hay không, có cần hỗ trợ gì không…. và đến khi sự việc xảy ra là đầu kia làm không đúng yêu cầu. Lúc đó lại quay ra trách móc nhau, đổ lỗi lẫn nhau, mâu thuẫn mà không giải quyết được vấn đề gì.

Thế nên tóm lại, dù ta đang ở vị trí nào, dù ta đang làm gì thì cũng phải tận tụy với công việc của mình, sâu sát với những gì diễn ra xung quanh mình. Có như thế, mọi thứ mới ở trong kiểm soát và phát triển được.

P/s: Ở trong bài viết này tôi lấy hình đại diện là Steve Jobs, bởi ông là một người điển hình của việc tận tụy và sâu sát.

About the Author Quang Ngoc

Leave a Comment: