Một sự thay đổi lớn

Thay đổi, Thay Đổi và Thay đổi là điều liên tục diễn ra khi chúng ta muốn phát triển để đạt được thành tựu nhiều hơn.

Mỗi bước đi, thế giới mỗi mở ra, những tình huống và thử thách mới sẽ xuất hiện và khi đó chúng ta cũng cần phải thay đổi để thích ứng với điều kiện mới.

Và với cá nhân tôi, tôi tự thấy thay đổi là điều cần thiết. Hơn 05 năm theo đuổi con đường chia sẻ, chính bản thân tôi cũng cảm thấy mình phải liên tục tự làm mới mình và nhận thức rằng nếu mình không thay đổi, mình không phát triển mình sẽ bị bỏ lại phía sau.

Bạn có thấy như vậy không?

Và năm 2016 đang dần dần đến, với những biến động trên thế giới cả về kinh tế, cả về chính trị ở trong mọi quy mô. Cuộc chơi đang dần thay đổi, giải pháp nào cho cuộc chơi mới, làm thế nào để nắm bắt và đi trước hoặc bắt kịp thời đại.

Chưa bao giờ tôi lại thấy sự thay đổi diễn ra trong mình lớn đến thế, và cũng chưa bao giờ tôi lại thấy những gì đang diễn ra lại rõ ràng đến thế. Sẵn sàng cho một sự đổi mới.

Cuộc chơi đã thay đổi – và cần thiết phải HỌC Luật Chơi Mới thật nhanh, HÀNH ĐỘNG theo luật chơi mới thật nhanh.

Nếu bạn đang đọc những dòng chữ này, tôi sẽ không hỏi bạn đã sẵn sàng chưa? Mà tôi sẽ hỏi: Bạn đã bắt tay vào chưa?

Hãy comment ý kiến của bạn và chia sẻ cho mọi người.

About the Author Quang Ngoc

Leave a Comment: