Sự khác biệt giữa ‘Phễu bán hàng’ và ‘Xoáy bán hàng’

Hi friend,

Trong xu thế marketing gần đây, các marketer thường sử dụng một phương pháp phổ biến để gia tăng doanh số trong một khoảng thời gian ngắn bằng cách xây dựng phễu bán hàng.

Tuy nhiên, do nguồn gốc của luồng tư duy này là từ các Diễn giả, chuyên gia Marketing nước ngoài vì thế nó có một số phần bất cập tại Việt Nam. Dựa trên hơn 5 năm trải nghiệm tôi thấy có một bức tranh không hoàn toàn đúng. Do đó, tôi có đưa ra khái niệm “Xoáy bán hàng” nó gần giống như cấu trúc “Phễu bán hàng” nhưng nó lại khác về bản chất và đưa ta đến chiến lược phù hợp hơn tại Việt Nam

Tham khảo sự khác biệt giữa Phễu Bán Hàng và Xoáy Bán Hàng.

About the Author Ngoc Nguyen Quang

Leave a Comment:

1 comment
nuoc hoa says 20 April, 2016

Cảm ơn những chia sẽ của anh

Reply
Add Your Reply