Sự khách biệt giữa người giàu và người nghèo

ĐIỀU NGƯỜI GIÀU VÀ THÀNH ĐẠT TIN NHƯNG NGƯỜI NGHÈO VÀ KHÔNG THÀNH ĐẠT KHÔNG TIN

Nếu bạn lướt qua thư viện hoặc tủ sách tại văn phòng hoặc nhà riêng của bất kỳ mười người giàu hoặc siêu giàu nào, bạn sẽ tìm thấy ít nhất 7 trong số họ có những quyển sách mà tôi gọi là giáo trình của người giàu.

Những quyển sách như Think and Grow Rich (Nghĩ Giàu và Làm Giàu), The Power of Positive Thinking (Sức Mạnh của Tư Duy Tích cực), The Magic of Thinking Big (Dám Nghĩ Lớn), và nhiều tác phẩm kinh điển được tái bản nhiều lần, bán chạy nhất cùng chủ đề.

Nếu bạn đến thăm nhà của mười người nghèo bất kỳ, nhiều khả năng bạn sẽ không tìm thấy những loại sách này tại nhà người nào cả. Đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nó có nguyên nhân của nó. Việc sở hữu những cuốn sách như thế cho thấy một tư duy rất đặc biệt và cụ thể của người giàu – có một mối liên kết sâu sắc và trực tiếp giữa ý nghĩ, thái độ, và niềm tin và sự thịnh vượng của họ.

Kết quả là những người giàu có niềm tin như thế đều là những con người lạc quan vô thức, hoặc cưỡng ép. Họ cố tình phủ định sự bi quan hoặc tinh thần bi quan được người khác gieo rắc.

Trái lại, người nghèo là những kẻ bi quan một cách cực đoan và họ chào đón tinh thần bi quan đến với họ như là một minh chứng rằng sự kém thành công của mình bắt nguồn từ hoàn cảnh vượt ngoài tầm kiểm soát của họ. Người giàu thường mô tả người nghèo là “tư duy nghèo nên túi rỗng.” Nghĩa rộng hơn là người giàu thường tránh xa chủ nghĩa hoài nghi, người nghèo lại hướng về phía ấy. Chủ nghĩa bi quan và hoài nghi là họ hàng rất thân thiết. Bởi vì người giàu cố gắng không cho phép bản thân có tư tưởng bi quan, họ tự động tránh không hoài nghi.

About the Author Ngoc Nguyen Quang

Leave a Comment: