Đâu là mô hình kinh doanh có nhiều lợi nhuận nhất?

By Kinh doanh

Hey bạn, Tôi có một câu hỏi dành cho bạn: Bạn có biết đâu là mô hình kinh doanh online tạo ra nhiều lợi nhuận nhất? Trải qua nhiều năm, tôi đã chứng kiến nhiều xu thế khác nhau, chúng đến và đi... Blog, Aps, Gian hàng trực tuyến (vật giá, sendo,... ), zalo,.... Tuy nhiên, có một mô hình kinh doanh liên tục đóng một vai trò ổn định và tạo ra lợi nhuận liên tục theo thời gian đó là..... Bạn có biết mô hình đó là gì không? Phần Mềm - Như Một Dịch Vụ (Software As…